ס ר ט ו נ י ם

מפגש עם הלב - טיפול בעזרת בעלי חיים